ZEBRANIE WIEJSKIE – WYBORY NOWEGO SOŁTYSA

poniedziałek, 10 lipca, 2017

W dniu 10 lipca odbyło się zebranie wiejskie w związku z rezygnacją ze stanowiska dotychczasowej Pani Sołtys Haliny Kubiak. Spotkanie rozpoczął Pan Wójt Dionizy Duszyński, który poprosił o zgłaszanie kandydatów na stanowisko sołtysa naszej wsi. Zgłoszono jedynie jednego kandydata Pana Jana Kubiak. Po odbyciu głosowania ogłoszono, że nowym sołtysem został wybrany Pan Jan Kubiak.

Korzystając z obecności Pana Wójta, poruszona została kwestia bezpieczeństwa na ulicy Piaskowej oraz ulicy Szkolnej, natomiast w kwestii świetlicy Pan Wójt poinformował zebranych, że jeśli tylko pojawi się możliwość dofinansowania jej budowy ze środków Funduszy Europejskich dojdzie do realizacji projektu. Na koniec Pan Wójt zachęcał do wzięcia udziału w Dożynkach Powiatowo – Gminnych, które odbędą się we wrześniu w Popielowie.

Po oficjalnym zakończeniu spotkania zebrani mieszkańcy przystąpili do omówienia wydarzeń czekających nas jeszcze w tym roku.

Nowo wybranemu Panu Sołtysowi życzymy powodzenia w pełnieniu obowiązków jakie na niego czekają na tym stanowisku, natomiast Pani Halinie Kubiak dziękujemy za lata pracy na rzecz naszej wsi.