Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze wsi Nowe Siołkowice

środa, 29 kwietnia, 2015

Zebranie odbyło się dnia 28 kwietnia 2015r. w ŚWIETLICY NAMIOTOWEJ.

W zebraniu uczestniczył  z-ca wójta p. Marieta KUPKA.

Na wstępie sołtys wsi – Halina Kubiak, przedstawiła sprawozdanie z działalności w roku ubiegłym.

Rada Sołecka podejmowała działania w różnych dziedzinach.

Wnioskowaliśmy o naprawy dróg powiatowych i gminnych.  Walczyliśmy też o utrzymanie Ośrodka Zdrowia.

Zorganizowaliśmy Festyn Majowy, Igrzyska Wiejskie, Turnieje – Darta oraz Piłki Plażowej.

W ramach NAMIOTOWYCH WAKACJI –  dzieci wyjechały na wycieczkę do wioski indiańskiej.

Wykonana została konserwacja zabytkowej kaplicy.

Odremontowano tablicę informacyjną przy ul. WIEJSKIEJ.

Braliśmy udział w STOLE WIELKANOCNYM;  uczestniczyliśmy w Dożynkach Wojewódzkich.

Stale też dbaliśmy o wygląd i porządek Placu Zabaw.

 

Działania nasze możliwe były dzięki wsparciu finansowemu Gminy.

 

Wybrana została też nowa Rada Sołecka:

– Irena Kampa

– Manuela Kachel

– Henryk Lubda

– Jerzy Sala

Na sołtysa wybrano ponownie i jednogłośnie Halinę Kubiak.

Nowo wybranym życzymy sukcesów.  Liczymy na dalszy rozwój działalności.