Zarys historyczny. Nowe Siołkowice zdjęcie z 1913r.

niedziela, 29 stycznia, 2017

Dom i zakład szewski Jakuba Warzechy z Siołkowic, aktywnego działacza organizacji polskich, uczestnika powstań śląskich, współtowarzysza walki Jakuba Kani.