Stowarzyszenie Odnowy Wsi Nowe Siołkowice

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Nowe Siołkowice – nasze działania.

 

Nasze Stowarzyszenie powstało na przełomie lat 2011 i 2012. Ostatecznie, zebranie założycielskie odbyło się w styczniu 2012 roku. Członkami założycielami jest  33 mieszkańców naszej wsi. Mieszkańców, którym zależy na rozwoju naszej miejscowości i jej rozkwicie. Wszyscy, w mniejszym lub większym stopniu, aktywnie uczestniczą w działaniach zmierzających do realizacji naszych założeń statutowych.

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Nowe Siołkowice

 

A najważniejszym naszym celem obecnie, jest stworzenie w centrum wsi, miejsca spotkań i wypoczynku dzieci, młodzieży oraz wszystkich mieszkańców:

Z początkiem 2011 roku, kiedy nasi mieszkańcy zaczęli wspólne działania, uzyskaliśmy z Gminy teren pod przyszły „ plac integracyjny”. DZIEWICZY UGÓR, zarośnięty samosiejkami, bogaty w kamienie polne, z „górami i dolinami”, nieuzbrojony i bez dojazdu.

I to było pierwsze, wspólne dzieło mieszkańców – karczowanie, orka, grabienie, zbiórka kamieni, utwardzanie, sianie trawy. Wszystko sami, z użyciem prywatnych narzędzi i maszyn; z pomocą dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Nowe Siołkowice

 

Potem – postaraliśmy się o Koncepcję Zagospodarowania Terenu – wykonaną z pomocą i na zlecenie Gminy – to dało nam pole do działania. Plan Zagospodarowania, wykonany przez kompetentną pracownię, pozwala nam obecnie etapami ale z sensem i w sposób przemyślany realizować nasze zamierzenia , tworzyć miejsce ogólnodostępne, chętnie odwiedzane przez wszystkich.

 

Współdziałamy z Radą Sołecką, to jej staraniem i z inicjatywy mieszkańców powstał w 2011r PLAC ZABAW. Oczywiście – środki finansowe na zakup sprzętów, wieś otrzymała z Urzędu Gminy, w ramach wsparcia inicjatyw mieszkańców. Wszystkie prace przygotowawcze na placu wykonaliśmy jednak samodzielnie.

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Nowe Siołkowice

 

No i kolejne, już z inicjatywy Stowarzyszenia, nasze działanie to „ BUDOWA BOISKA DO PIŁKI PLAŻOWEJ”. Powstało w przeciągu 2 miesięcy. I znowu – środki na zakup sprzętu uzyskaliśmy z Gminy, ale wszystkie prace wykonane zostały przez mieszkańców – członków stowarzyszenia. A od przedsiębiorstwa działającego na naszym terenie, otrzymaliśmy – PIĘKNĄ DAROWIZNĘ, w postaci czyściuteńkiego i bielusieńkiego piasku na boisko!

 

Projekt ten został zgłoszony do Konkursu „ Odnowa wsi szansą dla opolskiej młodzieży” i uzyskał wyróżnienie oraz nagrodę przyznaną przez Marszałka Województwa Opolskiego. To pierwsze nasze wyróżnienie !!!

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Nowe Siołkowice

Odnowa wsi szansą dla opolskiej młodzieży

 

I wtedy grupka 5 mieszkańców zadeklarowała wykonanie drewnianego domku na magazyn. Zakup materiałów na budowę domku – to kolejna pomoc finansowa w ramach wsparcia inicjatyw mieszkańców, uzyskana z Gminy. Mieszkańcy, to w większości członkowie Stowarzyszenia, ale nie tylko. Zadanie pt. „BUDOWA DOMKU MAGAZYNOWEGO” zostało wykonane jesienią 2012r.

 

Kolejny pomysł, zrealizowany wspólnie, jako Stowarzyszenie i Rada Sołecka – to zagospodarowanie „naszej działki” na obrzeżach, pod płotami sąsiednich posesji.

To ponownie karczowanie, zbieranie kamieni, rekultywacja i nasadzanie roślin pt. „ZIELONY LAS – ZIELONO WOKÓŁ NAS – ZRÓBMY TO”. Część prac, jak zwykle wykonaliśmy sami, część z pomocą Firmy Ogrodniczej. Założenie było takie – mieszkamy wśród lasu, to i część lasu powinna być na naszym placu – sadzimy takie roślinki jakie rosną w naszym lesie . I to się udało. Pomoc finansową jak dotychczas, uzyskaliśmy z Gminy. Ale nie udało nam się uzyskać wystarczających środków na dokończenie całości przedsięwzięcia – nie posadziliśmy drobnej roślinności, którą miały sadzić dzieci a potem opiekować się nimi. Nie zamierzamy jednak, pozostawić tego zadania niedokończonego.

A w między czasie, z pomocą p. Grażynki i pracowników urzędu gminy, napisaliśmy wniosek o przyznanie pomocy na operację z zakresie małych projektów w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013, czyli – mówiąc prościej – o przyznanie pomocy finansowej z funduszy unijnych. Projekt , który zatytułowaliśmy „ ZIELONA PRZYSTAŃ NA STOBRAWSKIM SZLAKU „ został zakwalifikowany do realizacji i dzięki temu powstała wspaniała drewniana wiata – altana, a obok niej kamienny krąg ogniska. Miejsce, które od zaraz zyskało swoich zwolenników i stale jest wykorzystywane przez mieszkańców.

 

Oczywiście, mieliśmy też w tym udział własny – uporządkowanie terenu wokół nowych obiektów. Wcześniej natomiast, z podarowanego przez miejscowy tartak materiału, mieszkańcy, w sposób zupełnie spontaniczny, wykonali przepiękne i bardzo solidne ławki dębowe, które ustawiliśmy wokół kręgu ogniska.

 

Dzięki życzliwości Gminy udało nam się otrzymać środki na zakup obrzeży krawędzi kauczukowych do wykończenia boiska do piłki plażowej. O resztę – wykonawstwo – zatroszczyliśmy się oczywiście sami. Dopiero teraz nasze boisko jest naprawdę wykonane do końca!

 

Kolejny rok działalności to zamiar powiększenia placu zabaw o ścianki wspinaczkowe dla dzieci. Opracowaliśmy projekt i złożyliśmy wniosek do Lokalnej Grupy Działania „STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK”.

 

Niestety wniosek nasz nie został zakwalifikowany do realizacji, zabrakło … 1! punktu. Teraz czekamy na możliwość ponownego wnioskowania o finansowanie.

A teraz – zapraszamy do korzystania z   SIŁOWNI PLENEROWEJ, która powstała przy naszym współudziale. Oczywiście na placu zabaw, i oczywiście DLA WSZYSTKICH. Zakup urządzeń, to pomoc finansowa Urzędy Gminy.

GORĄCO DZIĘKUJEMY naszemu SPONSOROWI za beton, który posłużył do wykonania fundamentów pod urządzenia. Montaż urządzeń zakończyliśmy w sobotę 1 sierpnia 2015r; zamierzamy jednak dalszą rozbudowę siłowni, o kolejne urządzenia.

IMAG0931_BURST002

 

Zrealizowanie tych zadań to współdziałanie Urzędu Gminy, zawsze popierającego każdą inicjatywę; Rady Sołeckiej współpracującej z mieszkańcami, inspirującej działania oraz naszego Stowarzyszenia. Za wszystkim tym stoją jednak, przede wszystkim MIESZKAŃCY WSI!!

A w praktyce to jest tak:

Stowarzyszenie to organizacja z osobowością prawną: dzięki temu mogliśmy:

– Uzyskać prawo do użytkowania placu w centrum wsi;

–  Otrzymać dofinansowanie z funduszy unijnych;

– Korzystać ze wsparcia realizacji zadań publicznych;

– Współorganizować festyny / sprzedajemy ciasto/;

– Zbierać darowizny na rozwój naszej wsi;

Oraz wiele innych możliwości, z których jeszcze nie skorzystaliśmy.

 

Nasze plany ?

Te zależne są przede wszystkim od możliwości pozyskania środków finansowych, bo co do samodzielnych prac mieszkańców – to nigdy nam nie zabraknie zapału i gotowości działania.

I TU OGROMNA PROŚBA DO WSZYSTKICH:

Bardzo prosimy o wsparcie finansowe naszych działań. Wiemy, że wiele osób bardzo kibicuje naszym poczynaniom ale sami nie mają możliwości dołączyć do nas. Może więc, w ten sposób ,zechcecie współuczestniczyć w rozwoju naszej miejscowości.

I nie jest to całkiem nasz pomysł. Już dwukrotnie otrzymaliśmy takie wsparcie, w postaci darowizny przekazanej na konto Stowarzyszenia. Bardzo dziękujemy.

Prosimy o darowizny na działalność statutową naszego Stowarzyszenia. Każda wpłata, najmniejsza – zbliża nas do realizacji zamierzonego celu.

Aktualnie, uzyskane środki przeznaczamy na zakup kolejnych urządzeń Siłowni plenerowej.

 

Nasze KONTO:

 

Stowarzyszenie Odnowy Wsi „NOWE SIOŁKOWICE”

Szkolna 3/1 ;

46-083 Nowe Siołkowice

NIP   9910495090;   REGON 161473452;

Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/ Popielów

49 8895 0006 2002 0050 5970 0001

tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia.

 

ZAWSZE BĘDZIEMY INFORMOWAĆ,

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTALIŚMY OTRZYMANE WSPARCIE