Pomost i siłownia powstaną na kąpielisku w Nowych Siołkowicach

czwartek, 25 lipca, 2019

18 lipca 2019 r. została zawarta umowa na zadanie pn.: „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – Pomost”. Zakres robót obejmuje budowę pomostu wraz z solarnym oświetleniem. Roboty mają zostać wykonane do końca kwietnia 2020 roku, ich wykonawcą będzie firma Pana Arkadiusza Sykosia z Radawia. Koszt zadania to 999.496,00 zł.
Nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami ze strony inwestora prowadziła będzie firma ALD NB Sp. z o.o z Opola.

Operacja typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach poddziałania „Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.

Pani Wójt Sybilla Stelmach zawarła również umowę z firmą FHU HUSE Sebastian Hulbój z Bielska-Białej na budowę zewnętrznej siłowni na terenie publicznym w miejscowości Nowe Siołkowice – otwarta strefa aktywności w Nowych Siołkowicach. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – EDYCJA 2019. Koszt wykonania „OSY” wynosi  70.848,00 zł. W ramach zadania powstanie siłownia składająca się z sześciu elementów oraz tzw. strefa wypoczynku, na którą składać się będą cztery ławki oraz strefa edukacyjna z dwoma urządzeniami edukacyjnymi. Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec września 2019 roku.

źródło informacji popielow.pl