Witamy na stronie internetowej
Nowych Siołkowic
Witamy na stronie internetowej
Nowych Siołkowic
  • Kronika Nowych Siołkowic – rok 2011

    piątek, 9 grudnia, 2011

    Zebranie Wiejskie dnia 28.01.2011 – zapoczątkowało aktywizację wsi.Zwołane zostało z inicjatywy nowo wybranego radnego Gminy i przy jego dużym zaangażowaniu. Tematem była odnowa naszej wsi widziana oczami mieszkańców. Zgłoszono wtedy szereg istotnych postulatów, które stały się niejako źródłem kolejnych działań.Postulowano budowę świetlicy wiejskiej ponieważ mieszkańcy nie mają gdzie się spotykać, organizować zebrań wiejskich czy też ...