„MIĘDZYPOKOLENIOWO – DO STOLICY”- 2- dniowa wycieczka turystyczna do Warszawy

czwartek, 12 lipca, 2018

„MIĘDZYPOKOLENIOWO – DO STOLICY”- 2- dniowa wycieczka turystyczna do Warszawy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

     Zadanie  „MIĘDZYPOKOLENIOWO – DO  STOLICY” realizowane w ramach projektu grantowego „OFERTY  SPĘDZANIA WOLNEGO  CZASU”  jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie „Nowe Siołkowice”  informuje:

rozpoczynamy realizację zadania

 „MIĘDZYPOKOLENIOWO – DO STOLICY”

 

         Celem operacji jest stworzenie oferty spędzania wolnego czasu; w tym dla osób wykluczonych, dzieci  i młodzieży;  poprzez organizację wycieczki  poszerzającej wiedzę o historii Polski a także  w zakresie  osiągnięć techniki .

W ramach realizacji operacji organizujemy 2- dniową wycieczkę turystyczną do Warszawy

dla mieszkańców  miejscowości, w tym członków Stowarzyszenia i  ich rodzin oraz wszystkich zainteresowanych

 

Wycieczka  odbędzie się w dniach 15 – 16.09 2018

 

  Operacja propaguje i wspiera  wszelkie formy  spędzenia aktywnie wolnego czasu.  Operacja wykorzystuje rozwiązania innowacyjne:  nawiązywanie kontaktów  pomiędzy grupami seniorów , wprowadzanie  w świat kultury i sztuki a także ukazywanie  możliwości  rozwoju osobistego.

Program wycieczki:

 

sobota 15 września 2018r:

9.00 – 11.00 – zwiedzanie Starego Miasta i Traktu Królewskiego

11.00 – 12.00 –spotkanie w  KLUBIE SENIORA

12.15 – 14.00 – indywidualne zwiedzanie Muzeum Powstania (z audioguidami w razie dostępności)

14.30  -15.30 – obiad

15.30  – 16.30 – przejazd do hotelu

16.30 – 18.00 – przygotowanie do spektaklu

18.00 – 19.00 – przejazd na spektakl

19.00 –  spektakl  teatralny

 

niedziela  16 września 2018r

9.00 -10.00 – zwiedzanie  – Łazienki park

10.30 – 11.30 –  wjazd na 30 piętro PKiN

12.20 – 14.20 – Centrum Nauki Kopernik

15.00 -16.00 –  obiad

16.30 – 18.00 – zwiedzanie Zamku Królewskiego.

W projekcie planowany jest udział   30 osób, w tym osoby z grup defaworyzowanych.

 

Operacja obejmuje koszty :

1. przejazdu autokarem na trasie wycieczki,
2.ubezpieczenie grupy,
3.zakupu  biletów wstępu,
4.opłaty za  usługi przewodników,
5. noclegów,
6.wyżywienia  uczestników.

      Operacja wpisuje się w zakres projektu grantowego określonego w ogłoszeniu nr 7/2017 z dnia 6.07.2017 r. pod nazwą Oferty spędzania wolnego czasu . Działania są zgodne z zakresem zadania nr 1, gdyż zadanie polega  działaniach promujących  stworzenie oferty wolnego czasu w tym dla osób z grup defaworyzowanych , wykluczonych , dzieci i młodzieży., określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

    Zapisy zainteresowanych przyjmuje Prezes Stowarzyszenia – Halina Kubiak, tel. 603 975 444.