Kronika Nowych Siołkowic – rok 2011

piątek, 9 grudnia, 2011
 1. Zebranie Wiejskie dnia 28.01.2011 – zapoczątkowało aktywizację wsi.

Zwołane zostało z inicjatywy nowo wybranego radnego Gminy i przy jego dużym zaangażowaniu. Tematem była odnowa naszej wsi widziana oczami mieszkańców. Zgłoszono wtedy szereg istotnych postulatów, które stały się niejako źródłem kolejnych działań.

Postulowano budowę świetlicy wiejskiej ponieważ mieszkańcy nie mają gdzie się spotykać, organizować zebrań wiejskich czy też organizować imprez lokalnych. Uznano, że jest to obecnie zadanie priorytetowe.

Kolejne zadanie to budowa boiska wielofunkcyjnego , mamy dużo młodzieży zaangażowanej sportowo . Następny wniosek dotyczył modernizacji dróg gminnych oraz oświetlenia.

Zebranie zakończyło się apelem radnego Christiana FILIPPA o większe zaangażowanie mieszkańców w działalność na rzecz wsi.

Apel ten spotkał się z ogromnym aplauzem mieszkańców i posypały się deklaracje udziału we wszystkich inicjatywach.

 

 

 1. 20.02.2011r. – zorganizowanie Festynu Zimowego, z myślą o dzieciach przebywających w na feriach zimowych, ale też i o ich rodzicach – zorganizowaliśmy FESTYN ZIMOWY.

Przygotowano dużo ciekawych konkursów sportowych, w których brali udział wszyscy- dzieci i dorośli. Dla dzieci były nagrody ,a dla wszystkich zebranych – ciasto i coś ciepłego do picia. Festyn spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i ze strony organizacyjnej i ze strony uczestników. Nie przeszkodził nam nawet siarczysty mróz.

 

 

 1. Z początkiem naszej działalności nastąpiło założenie strony internetowej naszej Wioski- www.nowesiolkowice.pl – jest to praca Andrzeja, mieszkańca naszej wsi, który wykonał wszystko sam oraz sponsorował wykupienie domeny. I na bieżąco umieszcza wszystkie wiadomości oraz zdjęcia.

Trzeba tu zaznaczyć, że jesteśmy oglądani przez znaczną ilość internautów, i to spoza granic naszego kraju.

 

 

 1. 26.03.2011r – Nasza pierwsza wspólna praca -montaż i ustawienie wiaty na przystanku szkolnym przy ul. Wiejskiej.

Wyznaczenie miejsca przystanku oraz zakupu wiaty przystankowej – to praca Rady Sołeckiej oraz sołtysa Andrzeja Książkiewicza.

 

 1. W marcu 2011 – zainicjowaliśmy konkurs na herb naszej wsi.

O współpracę poprosiliśmy Szkołę Podstawową oraz Gimnazjum w Starych Siołkowicach.

 

Powstała znaczna ilość prac, dotycząca zarówno herbów dla Starych jak i dla Nowych Siołkowic. Oceny prac dokonała specjalnie powołana komisja. Nagrody i dla zwycięzców i upominki dla wszystkich uczestników konkursu, ufundowane przez Wójta Gminy oraz SCKRiT – wręczone zostały na festynie majowym.

Zwycięski Projekt , wykonany przez Beatę DECHNO, uczennicę Gimnazjum w Starych Siołkowicach.:

 

 

 1. 11.05.2011r. – ze środków Gminy będących do dyspozycji sołectwa – zakupiliśmy:

– namiotu imprezowego o wymiarach 5×8 m

– 10 kompletów stołów i ławek biesiadnych

Namiot od tej pory, służy jako tymczasowa świetlica.

 

 1. 19.05.2011r. – wyjazdowa Sesja Rady Gminy – powstał pomysł opracowania koncepcji zagospodarowania placu integracyjnego dla mieszkańców naszej wioski.

W dniu 23.05.2011 złożyliśmy w tej sprawie pismo do Rady Gminy oraz wniosek o dokonanie odpowiednich zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wsi.

 

 1. 20.05.2011r. – z inicjatywy Rady Sołeckiej – mieszkaniec naszej wioski p. Andrzej, własnym kosztem, dokonał naprawy i odnowienia 5 szt. ławek będących własnością wioski.

 

 

 1. 05.2011 – udział naszej drużyny piłkarskiej w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy.

Zespół wystąpił w koszulkach reprezentacyjnych ze specjalnymi napisami promującymi naszą miejscowość. Koszulki uzyskaliśmy dzięki sponsoringowi. – nowemu sołtysowi wsi Halinie Kubiak.

 

 

 1. W dniach 26.05 – 1.06.2011 – udział mieszkańców wsi w Europejskim Tygodniu

Sportu – w tym czasie rejestrowaliśmy wszystkie działania sportowe mieszkańców. Okazało się ,że wcale nie jesteśmy tak mało aktywni jak by można było przypuszczać.

 

 

 

 

05.2011 – zorganizowanie Festynu Majowego – ogromne zaangażowanie mieszkańców w organizację i obsługę festynu.

Korzystaliśmy z nieodpłatnej gościnności przewodniczącego Rady Gminy, który użyczył nam – na miejsce zorganizowania festynu – placu i lokalu byłego sklepu. Uzyskaliśmy pomoc z Urzędu Gminy /ufundowanie nagród w konkursie na herb wsi oraz w konkursach sprawnościowych dla dzieci/. W organizacji współuczestniczyło SCKRiT w Popielowie, użyczając niezbędnego sprzętu i dokonując zakupu nagród .Centrum kultury zorganizowało też pod okiem instruktora – konkurs malowania kredą na asfalcie.

W części artystycznej wystąpił bardzo wdzięczny, dziecięcy zespół HIP-HOP. Dzięki osobistym staraniom naszego radnego – festyn uświetnił występ zespołu SILESIA. Dopełnieniem części artystycznej był występ zespołu SIOŁKOWICZANKI, w którym śpiewają także mieszkanki naszej wioski. Były też inne atrakcje oraz bufet przygotowany w całości przez naszych mieszkańców. Zakończyliśmy – wspaniałą zabawą do późna w nocy.

 

 

 1. Mieszkańcy wsi dbają systematycznie o wygląd wsi – Koszenie poboczy dróg i placów komunalnych –

– maj 2011 – przed festynem majowym;

– 10.08.2011 – ;

– 13 i 14.08.2011 – skrzyżowanie ul. Pokojskiej i Piaskowej – czyszczenie poboczy, wycinka samosiejek zasłaniających zjazd z wiaduktu kolejowego;

Koszenie to głównie domena panów Ryśka, Gerarda i Jurka, a przy Piaskowej pracowali mieszkańcy tej ulicy.

 

 

 

 1. 06.2011zorganizowanie PIKNIKU z okazji Dnia Dziecka – z inicjatywy rodziców dzieci, Rada Sołecka zapewniła zaopatrzenie.

 

 

 1. Zorganizowaliśmy NAMIOTOWĄ ŚWIETLICĘ – działała od połowy czerwca do póżnej jesieni.

W namiocie ustawiono stół do tenisa stołowego – chętnych do gry nigdy nie brakowało; odbywały się spotkania mieszkańców , organizowano zebrania.

Namiot postawiono na prywatnej posesji p. Niemczyków, korzystaliśmy tez z bezinteresownej gościnności p. .Kubis i Jakubowskich, gdzie odbywały się wszystkie zajęcia na wolnym powietrzu. Użyczano nam stale energii elektrycznej i wody, korzystaliśmy z różnych sprzętów.

 

 

 1. 07.2011- udział dzieci w PIKNIKU NA FLORYDZIE – w 1-dniowym wyjeździe do jednostki wojskowej w Brzegu, uczestniczyło 6 dzieci. Wyjazd organizowało SCKRiT.

 

 

 1. Opracowanie i zorganizowanie NAMIOTOWYCH WAKACJI – zajęcia i imprezy odbywały się od 18.07.2011 do końca sierpnia:

– wycieczka rowerowa do Lawendówki;

– wycieczka 1-dniowa autokarowa w góry, na Małą Kopę oraz do parku linowego w Pokrzywnej;

– zawody wędkarskie dla dzieci

– noc pod namiotami i wcześniejsze podchody

– zbiórka śmieci nad stawami;

– zajęcia plastyczne pod opieką instruktora z SCKRiT;

 

Przy wszystkich zajęciach z dziećmi, ogromne zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie zajęć, każdorazowo angażują się państwo Dorota i Andrzej oraz Alina i Jurek. A p. Ania , przez całe lato, dbała o porządek świetlicy .

Na organizację Namiotowych Wakacji uzyskaliśmy pomoc z Fundusz Alkoholowego Gminy.

 

/ zdjęcie zaproszenia + zdjęcia – Zajęcia świetlicowe, Lawendówka, Wycieczka do

Pokrzywnej /

 

 

 

 1. 07.- 22.07.2011 – mieszkańcy sami wykonali drewnianą podłogę do namiotu Koszt zakupu

materiałów pokryła Gmina.

Podłoga okazała się niezbędna przy prowadzeniu zajęć podczas Wakacji Namiotowych, stąd jej ekspresowe wykonywanie. W prace zaangażowani byli szczególnie : panowie Robert i Bolesław, którzy użyczyli sprzętu i dokonali obróbki desek, malarze to- Jurek i Jarek; a głowni wykonawcy- Janek i Andrzej-/siła fachowa/

 

 

 

 1. 16-30.08.2011 – wykonywanie korony żniwnej na Dożynki Gminne. Pracowało 16 osób, a główni wykonawcy to Sylwia, Ania i pomocnik techniczny Janek.

Nasza korona zajęła II miejsce w konkursie gminnym. Dla debiutantów – to ogromny sukces.

 

 

 1. 09.2011 – udział w korowodzie na Dożynkach Gminnych.

Tutaj ogromne uznanie dla naszej młodzieży. Przygotowali piękną prezentację naszego Ośrodka Rekreacyjnego i Wędkarskiego. Przyszłości. Letników mieliśmy prześlicznych a oprawa muzyczna i prezentacja słowna – super.

To zasługa: Łukasza, Tomka i ich kolegów oraz Jurka, Andrzeja, Sylwii, Agaty, Kasi, Christiana. To praca łącznie 18 osób.

 

 

 

 1. 28.09.2011 – podpisanie Umowy o wykonanie inicjatywy społecznej – organizacja przestrzeni

rekreacyjno- sportowej/nasz plac zabaw/

Jest to nasze największe przedsięwzięcie, które udało się zrealizować w roku 2011. Prace przygotowawcze terenu trwały praktycznie już od marca 2011, kiedy to Christian zaorał cały plac i rozpoczął walkę z chwastami. Dużo pracy wykonał praktycznie sam, przy pomocy własnego sprzętu.

Od września pracowaliśmy już większymi siłami : oraliśmy, potem bronowanie, równanie terenu , grabienie, zbieranie kamieni/ to była praca naszych dzieci/, odchwaszczanie środkiem chemicznym, i znowu 3- krotne grabienie. Na koniec zasialiśmy trawę.

Przy tych pracach pracowało 36 osób, z różnym zaangażowaniem. Trzeba podkreślić, że bardzo pomagały nam dzieci i młodzież. Ostatecznie przepracowaliśmy 127 godz. z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego oraz 140 godz. pracy fizycznej naszych mieszkańców. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 26.432,44 zł. Wkład własny mieszkańców głównie w postaci pracy i użyczenia sprzętu – to przeszło 9.000.- zł. Gmina, natomiast ,dokonała zakupu wyposażenia placu zabaw na wartość 18.502.- zł.

 

 

 

 

 1. 14 i 15.10.2011 – brukowanie terenu przy przystanku szkolnego – pracowało 10 osób + prywatnie użyczony sprzęt.

 

 

 1. A tak bawiliśmy się kończąc sezon namiotowy.

Potem zapakowaliśmy NASZĄ ŚWIETLICĘ do snu zimowego.

 

 

 

 1. 14.11.2011 – z inicjatywy Rady Sołeckiej zwołano zebranie mieszkańców , na którym podjęto decyzję o powołaniu stowarzyszenia mieszkańców wsi , mającego na celu działalność na rzecz odnowy i rozwoju naszej miejscowości.