I KADENCJA działalności Stowarzyszenia „Nowe Siołkowice”

środa, 28 czerwca, 2017

W piątek 23 czerwca 2017r  odbyło  się zebranie  Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia Odnowy Wsi „NOWE SIOŁKOWICE” , na którym podsumowana została działalność Stowarzyszenia, w czasie  I KADENCJI – lata 2012 – 2017r.

Pracy oraz jej rezultatów, było niemało:

Sprawozdanie  przedstawił Prezes Zarządu, Jerzy SALA:

 Stowarzyszenie nasze  powstało na przełomie lat 2011 i 2012.   Liczy 33 członków,  liczba ta nie zmieniła się od momentu założenia Stowarzyszenia.

Członkami Stowarzyszenia są mieszkańcy,  którym zależy na rozwoju naszej miejscowości i jej rozkwicie.  Wszyscy,  w mniejszym lub większym stopniu,  aktywnie uczestniczą w działaniach zmierzających do realizacji naszych założeń  statutowych. A najważniejszym naszym celem, obecnie, jest stworzenie w centrum wsi, miejsca spotkań i wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych.

Miejsce spotkań oraz wspólne działania mają służyć integracji naszej społeczności. Do realizacji tego celu dążymy konsekwentnie, wykonując kolejne zadania:

 1. Każdego roku uczestniczymy w prezentacji pod nazwą „ STÓŁ WIELKANOCNY”, organizowanej w Centrum Kultury w Popielowie.
 2. W kwietniu członkowie Stowarzyszenia wraz z grupą dzieci, coroczne, organizowali akcję sprzątania wsi, pod nazwą „Wiosenne porządki”. Akcja miała na celu poprawę wizerunku naszej wioski , jak również przekazanie młodemu pokoleniu zasad segregowania śmieci i dbałości o swoją wioskę.
 3. Również w maju każdego roku, przy wspólnym zaangażowaniu członków i Rady Soleckiej, organizowany jest  Festyn Majowy
 4. Organizowaliśmy imprezy dla dzieci –  z okazji Dnia  Dziecka i na powitanie Wakacji. Były ciekawy gry i zabawy, a każdy z uczestników     otrzymywał nagrodę.
 5. We wrześniu 2012r  Stowarzyszenie, pod patronatem Rady Sołeckiej, zorganizowało na nowo wybudowanym boisku –  I Turniej Piłki Siatkowej Plażowej. W zawodach  wzięło  udział 5 drużyn.  Impreza ta realizowana jest rok rocznie – zawsze dnia 15sierpnia

Jako Stowarzyszenie możemy pochwalić się wieloma realizacjami , które zaowocowały powstaniem w centrum wsi  Placu Zabaw i Integracji Mieszkańców, szumnie nazwanego  „ZIELONA PRZYSTAŃ NA STOBRAWSKIM SZLAKU”.

Miejsce to zostało stworzone od podstaw, na zarośniętym ugorze – działce użyczonej Stowarzyszeniu przez Gminę Popielów:

 1.  Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej –  stworzenie warunków do czynnego uprawiania sportu oraz rozwijania pasji i talentów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Na realizację zadania Stowarzyszenie  otrzymało finansowe wsparcie Gminy. W ramach projektu powstało boisko do piłki plażowej o wymiarach 25×16 m.

Za projekt ten, zatytułowany „Budowa boiska do piłki plażowej”,  otrzymaliśmy też dyplom uznania od Marszałka Województwa Opolskiego oraz nagrodę pieniężną w wysokości 2 000 PLN.

 1. Budowa domku magazynowego” z udziałem członków Stowarzyszenia z materiałów zakupionych z funduszy  Gminy Popielów.
 1. Wspólnie z Radą Sołecką – zagospodarowanie terenu  wokół placu zabaw –  To etap  karczowania, zbierania kamieni, rekultywacji i nasadzania roślin pt. „ZIELONY LAS – ZIELONO WOKÓŁ NAS  – ZRÓBMY  TO”.  Na realizację tego zadania również otrzymaliśmy wsparcie z Urzędu Gminy.
 2.  Nasz wniosek, w zakresie małych projektów w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Projekt  zatytułowaliśmy „ ZIELONA  PRZYSTAŃ  NA  STOBRAWSKIM  SZLAKU „ . Dzięki temu powstała wspaniała drewniana wiata – altana, a obok niej  kamienny krąg ogniska wszystko przy finansowym wsparciu Gminy oraz udziale własnym członków Stowarzyszenia.

Miejsce to,  od zaraz zyskało swoich zwolenników i stale  jest wykorzystywane przez mieszkańców.

Wartość  całkowita realizacji tego projektu to 32.877,84 zł. To dotychczas  największe osiągnięcie Stowarzyszenia.

 1.  Uczestniczyliśmy w wykonaniu dębowych ławek do kręgu ogniska, materiał na ich wykonanie uzyskaliśmy z darowizny, dzięki staraniom członka Stowarzyszenia
 2. Członkowie Stowarzyszenia wykonali utwardzenie wjazdu z drogi na plac integracyjny;
 3.  Układaliśmy gumowe krawężniki wokół boiska do piłki plażowej.
 4.  Własnymi siłami  wykonana została instalacja elektryczna i oświetlenie Altany oraz Domku Narzędziowego, oraz  położony ł kabel elektryczny, podziemny; połączenie pomiędzy domkiem narzędziowym a altaną. Materiały pochodziły z darowizny mieszkańców.
 5. współtworzyliśmy SIŁOWNIĘ PLENEROWĄ na Placu Zabaw.
 6. Dofinansowaliśmy rozbudowę placu zabaw poprzez zainstalowanie karuzeli oraz huśtawki „bociani gniazdo”.

Składamy podziękowania wszystkim, którzy brali  udział w  przedsięwzięciach organizowanych w naszej wsi. Dziękujemy Gminie Popielów, która  wspierała finansowo nasze przedsięwzięcia, oraz Zarządowi  Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i  Radzie Sołeckiej za współpracę, tworzenie kolejnych planów oraz współdziałanie we wszystkich realizacjach.

Na zakończenie sprawozdania, Prezes Zarządu poprosił o zwolnienie go z obowiązków prezesa, z uwagi na nowe plany zawodowe.

W wyborach do władz nowej kadencji, wybrani zostali:

Zarząd Stowarzyszenia :

 

1.Halina Kubiak – Prezes;

 1.  Sylwia FILIPP – V-ce Prezes;
 2. Michaela SKRZYPIETZ – Skarbnik;
 3. Anna DROBIK – członek;
 4. Grzegorz Radziewicz – członek.

Komisja Rewizyjna:

1. Maria Panek – Przewodnicząca;

 1. Manuela KACHEL – członek;
 2. Gabriela NIEDZWIEDZ – członek.

Wszystkie wybory dokonane zostały jednogłośnie.