Determinacja mieszkańców – światełko w tunelu na budowę świetlicy

niedziela, 1 października, 2017

Mieszkańcy Nowych Siołkowic postawili na pełną determinację jeżeli chodzi o przyświecający im cel – czyli budowę świetlicy w ich miejscowości.

Pojawiła się bowiem możliwość złożenia wniosku na dotację do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Mieszkańcy postanowili zmienić zamiary i w funduszu sołeckim przeznaczyć kwotę 10.000,00 zł na wykonanie projektu technicznego świetlicy, co jest punktem wstępnym do złożenia wniosku o dotację. Wobec tego dnia 29.09.2017 ponownie zwołano zebranie wiejskie, na którym wszyscy uczestnicy zgodzili się na zaproponowaną zmianę. Zrezygnowano tym samym z urządzeń STREET WORKOUT i ławek na placu zabaw – będzie to zadanie przyszłego roku. W podjęciu decyzji zmiany łącznie uczestniczyło 15 mieszkańców.