Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Nowych Siołkowicach

poniedziałek, Kwiecień 15, 2019

W dniu 9 kwietnia w Nowych Siołkowicach odbyło się zebranie wiejskie wyborcze, w trakcie którego mieszkańcy wybrali nowe władze sołectwa. Zebranie odbyło się w Barze „Pod Lasem”. Mieszkańców Nowych Siołkowic ponownie powierzyli urząd sołtysa Panu Janowi Kubiakowi. Przez najbliższe pięć lat będą go wspierać w wykonywaniu zadań członkowie Rady Sołeckiej: Robert Marszałek, Manuela Kachel, Henryk Lubda ...

Pierwsze zdjęcia z budowa pola namiotowego nad kąpieliskiem w Nowych Siołkowicach!

niedziela, Marzec 10, 2019

Niespełna dwa tygodnie po podpisaniu umowy z wykonawcą, ruszyły prace nad budową pola namiotowego nad kąpieliskiem w Nowych Siołkowicach. W sobotę na terenie kąpieliska pojawiły się pierwsze maszyny budowlane i rozpoczęły przygotowanie terenu pod inwestycję. Pole namiotowe będzie znajdować się za dotychczasowym ogrodzeniem i powiększy areał terenu kąpieliska.     Latem kąpielisko przyciągnęło tłumy gości, nawet spoza ...

Podpisanie umowy na wykonanie zadania „Budowa pola namiotowego nad kąpieliskiem w Nowych Siołkowicach”

środa, Luty 27, 2019

W dniu 27.02.219 r. Wójt Gminy Popielów – Pani Sybilla Stelmach podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa pola namiotowego nad kąpieliskiem w Nowych Siołkowicach”. Wartość inwestycji wynosi 55 350,23 zł brutto. Wartość dofinansowania do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji, czyli 35 219,00 zł. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez ...